Ruda Śląska, dnia 28.07.2011r.

MP 34 – 341/1/11

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46, w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez nw. Wykonawcę:

F.H. „Rumcajs”

41-704 Ruda Śląska

ul. A.Hlonda 40

 

Cena ofertowa zamówienia: 38 239,40 zł. brutto

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena ofertowa.

(...)

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (20110728_zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_mp34.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania publicznego (skan)Biernat Błażej684 Kb01.08.2011 08:19
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

(PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH)

DLA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 34

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. KAMIENNEJ 46

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (20110713_ogloszenie_o_przetargu_mp34.pdf)Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (skan)Biernat Błażej1795 Kb13.07.2011 18:24
Pobierz (SIWZ MP 34.doc)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWS)Biernat Błażej965 Kb13.07.2011 18:25
Pobierz (SIWZ MP34.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWS)Biernat Błażej355 Kb13.07.2011 18:25