Ogłoszenie wyników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kamiennej 46, w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez nw. Wykonawcę:

Centrum Zaopatrzenia „Omega”

41-709 Ruda Śląska

ul. Chorzowska 27

Cena ofertowa zamówienia: 36 241,79 zł. brutto

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – najniższa cena ofertowa.

Załączniki:
PlikDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (20120118_ogloszenie_o_wynikach_postepowania_mp34.pdf)Ogłoszenie o wynikach postępowaniaBiernat Błażej582 Kb18.01.2012 07:21